| Hosting | sms brána | Práce | Brigády | Pneumatiky |

Jak? Často kladená otázka „Jak si s něčím poradit? Jak něco udělat? Jak se rozhodnout? Co vlastně koupit?
Za co zaplatit?“ Když dané věci nerozumím nebo se mi různí prodejci a odborníci snaží něco namluvit, doporučit svůj výrobek a pohanět konkurenční. Jak? Pokusíme se odpovědět.

Paulownia semena - pěstování in-vitro I.

Pěstováni Paulownie v EU - zkušenosti, rady, návod.

Jak pěstovat úspěšně paulownie? (CFI, Biomas, Big, Paulownia australis Paulownia catalpifolia Paulownia coreana Paulownia duclouxii Paulownia elongata Paulownia fargesii Paulownia fortunei Paulownia glabrata Paulownia grandifolia Paulownia imperialis Paulownia kawakamii Paulownia lilacina Paulownia longifolia Paulownia meridionalis Paulownia mikado Paulownia recurva Paulownia rehderiana Paulownia shensiensis Paulownia silvestrii Paulownia taiwaniana Paulownia thyrsoidea Paulownia tomentosa Paulownia viscosa)
Pěstování Paulownie může být jednoduché - jenže...
Než se rozepíšu o problematice pěstování zázračných stromů na biomasu zcela korektně a podrobně, musím čtenáře uvést na pravou míru ohledně některých informací které jak se domnívám soukromě nejsou zcela korektní.
Existují různí prodejci "zázračných semínek", kteří pod různými názvy prodávají všemožně zázračné a jedinečné klony a laboratorní výpěstky.
Doporučuji zájemcům nahlédnout do povolených odrůd v ČR a ujasnit si tak patřičné možnosti pěstování Paulownií a legálnosti či množství (plantáží paulownia odrůd).
Vodítkem může být třeba výzkumný ústav rostlin, sbírka zákonů a pod.

Když tedy pomineme zázračné odrůdy, zjistíme že Paulownie se pěstují zcela běžně v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Španělsku. Gigantické plantáže jsou v jižních částech ruska.
V mnoha těchto zemích se začínalo kampaní o zázračnosti a vyjimečnosti té či oné odrůdy. Také zde byly prodávány sazenice za neskutečné ceny. (Podobnou situaci jsme již zažily u Japonských topolů, kdy cena za hektar osázené plochy byla překračující částku milionu korun. Nyní Japonské topoly lze sehnat v halířových položkách při dostatečném odběru na plantáž.)

Ceny semen Paulownií se ve velkoodběratelských cenách pohybují za malospotřebitelské balení od 7,43Kč bez Dph což odpovídá ceně cca 0,15haléřů za semínko Paulownie. Vzhledem k bůmu pěstování a poptávky po Paulownii v roce 2013 došlo k nárůstu ceny až na průměrnou malospotřebitelskou cenu 3,70Kč včetně daně přidané hodnoty za jedno semeno Paulownie odrůd vhodných na produkční pěstování biomasy nebo stavebního případně nábytkářského materiálu.

Kupovat dražší semena za předpokladu že ve výsledku většina nabízených semen (zmíním dále v článku) je ze zemí mimo EU je tedy pro ekonomicky a logicky smýšlejícího zájemce o pěstování Paulownií zcestná. To i přesto že někteří prodejci hýří exkluzivitou tzv. zahraničních zázračných laboratoří. (To už tu ostatně bylo nejednou.)

Pro zájemce o skutečně zaručené Paulownie zde mohu uvést kontakt:

Informace a prodej pěstebního materiálu paulownií vhodných pro plantáže.

Ještě k několika mýtům pěstování Paulownií
(česky nesprávně označovaných také jako
paulovnie paulounie, Pavlovnie nebo paulovnije.)

Na mnoha stránkách a e-shopech prodejců je uváděn růst Paulownie CFI, Biomas, Tomenthosa, Elongata, Big, Artic a podobných jako "zázračných", spíše připomínajících kopřivu než strom. Fotky kterými se tyto e-shopy a články pyšní jsou prý jejich plantáže a podobně. Situace je ale úplně jiná. V drtivé většině se jedná o fotografie pocházející z Asijských a čínských plantáží.

Jak pěstovat Paulownii v Čechách?

Jaká je realita pěstování paulownií v zemích EU?

Podívejme se například do Rumunska. Oproti Španělsku je to podnebím a složením půdy podobné jako v česku.
Zapomeňme na informace prodejců zázračných klonů paulownií a věnujme se tamním výsledkům a faktům.
Na pokusné plantáži bylo vysazeno mnoho druhů šlechtěných paulownií z celého světa, ocitla se tam i Paulownie pocházející z čech. Ta nás ale nebude zajímat, neboť nedosahuje produkčních výsledků jiných úspěšnějších odrůd.
Odpůrci mohou namítnout že stáří až 10 let znamená že šlechtění Paulownií od té doby pokročilo mílovými kroky, ale díky podrobným zápisům a porovnání s nejnovějším výsevem si lze udělat adekvátní úsudek.

Jak rychle roste Paulownia?

V Rumunsku nejúspěšnější odrůda dorůstá k štěpkování a k produkci biomasy již druhým rokem od výsadby odolné sazenice.

K produkci stavebního materiálu* dorůstá při správném a pravidelném odborném střihu nejdříve sedmým rokem.

Jako řezané palivo - kulatinu lze sklízet Paulownii po pěti letech. Při menších nárocích lze praktikovat i tříleté cykly. Problémem ale může být vymrzání některých odrůd a větší zastínění při menších sponech.
Výhodou je větší výtěžnost při řezu na pahýl než při pěstování kulatiny větších rozměrů.

*Zatím ovšem v ČR nemůže být akceptováno toto řezivo jako konstrukční materiál (výrobky) pro stavební užití dle platných norem ČSN.
Toto dřevo tak lze využít jako obkladový materiál budov, interiéru, nábytek nebo hospodářských drobných staveb. Legislativa se ale může změnit stejně jako převzaté normy z členských států EU a jejich implementace v našem stavebnictví.
Těžko ale lze stavební vlastnosti srovnávat například s modřínem.

Japonský topol nebo Paulownii?

Co pěstovat? Japonské topoly nebo Paulownie?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď - Vrbu!
Vrba má největší výhřevnost, větší než Japonský topol a než Paulownia. Navíc proč zatahovat do našeho životního prostředí asijské invazivní druhy dřevin?
Dalo by se najít mnoho druhů domácích nebo zdomácnělých odrůd dřevin a plodin, energeticky využitelných. Nemusela by se pole v naší krajině zabarvovat jen žlutou barvou "pseudoekologického moru", řepky olejné.

Výhody pěstování Paulovnie

Výhody mohou být pro pěstitele mnohdy nevýhodou... například malá odolnost semenáče ve volné přírodě a velmi špatná klíčivost při volné výsadbě semen paulownií. To zdánlivě zabraňuje diverzitě v našich podmínkách, ale díky miliónům semen volně poletujících na velké vzdálenosti je toto ryziko pro naši přírodu podobné jako u dříve vzácných akácií.

Nespornou výhodou oproti Japonskému topolu nebo vrbě mají Paulownie díky odlišnému způsobu fotosyntézy. Fixace CO2 v paulownii je výrazně vyšší nejen rychlejší produkci biomasy, ale i efektivnějším využitím vody a dusíku.
Na vytvoření srovnatelného množství biomasy paulownia potřebuje výrazně méně vody a dusíkatých hnojiv než rostliny s běžným typem fotosyntézy jako jsou vrby a japonské topoly. Proto je paulownie vhodná pro pěstování na sušších a dusíkem chudých půdách.
Nesnáší ovšem trvale vlhké půdy kam je lepší vysadit vrbu. Výborně se paulowniím daří na rekultivovaných půdách, skládkách a provzdušněných půdách i s menším obsahem živin.
Nespornou výhodou paulownie je funkce jejího kořenového systému jako zábrany proti erozi půdy.
Největší nevýhodou jsou stinná stanoviště na kterých se ji daří maximálně jako soliternímu stromu.

Jak založit plantáž paulovnií?

Před úvahou o koupi semen paulovnií nebo sazenic paulovnií je dobré učinit zásadní legislativní krok spočívající ve:
  • zjištění zda mohu na daném pozemku plantáž paulovnií založit
  • zda je mnou vybraná odrůda/y paulovnií schválena pro produkční pěstování
  • zda jsem schopen/a zajistit veškeré potřebné kroky spojené s legislativou vlastníka (pronajímatele) pozemku
  • bylo by dobré předejít možným pozdějším sporům se sousedními vlastníky pozemků.
    (Stínění okolních ploch, zápach když na plantáž umístíte zvířata - dvojí využití.)

Jak nejefektivněji pěstovat paulovnii?

Jak a proč pěstovat Paulownie - podrobný návod
naleznete v pokračování článků zde
Pokračování článku o pěstování Paulownie in-vitro
.
Jak vybrat LED osvětlení pro pěstování paulownií

Jak.ill.cz

Jak? Rady odborníků z různých oblastí života.