| Hosting | sms brána | Práce | Brigády | Pneumatiky |

Jak? Často kladená otázka „Jak si s něčím poradit? Jak něco udělat? Jak se rozhodnout? Co vlastně koupit?
Za co zaplatit?“ Když dané věci nerozumím nebo se mi různí prodejci a odborníci snaží něco namluvit, doporučit svůj výrobek a pohanět konkurenční. Jak? Pokusíme se odpovědět.

Jak odstoupit od smlouvy v zákonném termínu?(14 dní)

Odstoupení od smlouvy podle zákona

Jednoho dne za dveřmi důchodců zazvonil zvonek. Tři postavy mladých lidí v černých oblecích se drali dovnitř. Účelem jejich návštěvy byla nabídka dodavatele elektrické energie a plynu.
Důchodce pan Nebel měl vypovězenu smlouvu s dodavatelem BOHEMIA ENERGY a byl z tohoto kroku poměrně nervózní, protože neměl vybraného jiného dodavatele.
Důvodem jeho výpovědi s BOHEMIA ENERGY byla změna smluvních podmínek ze strany dodavatele, které se zdály panu Nebelovi nevýhodné.
Nyní měl v bytě tři usměvavé prodejce, kteří si vyžádali veškeré dokumenty a platební příkazy za elektrickou energii a plyn v rozsahu několika let.
Po prostudování a zjištění že pan Nebel má na domácnost nadprůměrnou roční spotřebu plynu, začla jejich akce nabývat jasných cílů.
Netrvalo dlouho a pan Nebel nabyl přesvědčení, že nabídka obchodních zástupců je pro něj nejvýhodnější v dané situaci. Podepsal předloženou smlouvu i plnou moc k vyřízení dalších kroků.
Protože pan Nebel nemohl najít své brýle na čtení, lze se domnívat že danou smlouvu ani nečetl.
To ale jeho jednání z hlediska právní skutkové podstaty neospravedlňuje. Jednou podepsaná smlouva z dobré vůle je platná!

Po odchodu třech postav z bytu pana Nebela nastala situace postupného vystřízlivění.
Když mu po zpracování jeho smlouvy z CENTROPOL ENERGY volali na jeho mobil pro kontrolu údajů, omluvil se a vyžádal si delší čas na rozmyšlenou. Nestihl si opatřit veškeré potřebné údaje pro porovnání cen a výhodnosti jednotlivých nabídek.

Po vyptávání v okolí ohledně cen a zkušeností lidi s různými dodavateli energií do domácností, nabyl pan Nebel zcela jiného přesvědčení. Rozhodl se pro dodavatele, který má kontaktní místo v Ostravě.
Zdálo se mu že jednání s Centropolem, který sídlí dle údajů na smlouvě v Ústí nad Labem by bylo pro něho příliš náročné s ohledem na jeho věk a možnosti.
Dal přednost dodavateli, který mu umožňoval osobní kontakt v okolí svého domova.
Po negativních zkušenostech s Bohemia Energy, kdy musel řešit změnu smluvních podmínek v jeho neprospěch, chtěl nyní pan Nobel mít klid i za cenu vyšší ceny energie. Upřednostnil s ohledem na svůj věk nejpohodlnější řešení.

Nyní ale stál před otázkou co nyní? Co dělat se smlouvou?

Obrátil se na právníka, který mu vysvětlil jeho práva dle zákona i povinnosti. Řekl mu co má říci do telefonu a sepsal s ním vypovězení smlouvy s novým dodavatelem - Centropol Energy.
Protože pan Nebel ale již podepsal plnou moc k právním úkonům, musela být i tato plná moc zrušena.
S dopisem odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní podle zákona, odešel pan Nebel od právníka.

Při telefonickém hovoru od společnosti CENTROPOL ENERGY se pan Nebel omluvil s tím že odstupuje od smlouvy bez udání důvodů, jak mu umožňuje zákon. Chtěl též písemné potvrzení o jeho odstoupení po Centropol Energy. Operátol mu vysvětlil že hovor je monitorován a jeho smlouva bude zrušena. Že to stačí a nic posílat ani on nemusí. Žádné potvrzení mu vydávat nebudou.
Operátor se choval slušně, důvěryhodně. Vysvětlil že se nic neděje a jen byl zvědavý na skutečný důvod odstoupení. Tak mu ho pan Nebel prozradil, což ale ani nemusel.
Přesto pan Nebel masírovaný sdělovacími prostředky na radu advokáta ještě ten den odeslal podepsaný dopis, odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

Pozor na smlouvy, které byly uzavřeny mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele.

V uvedeném případu nebylo zmíněno konkrétní chování obchodních zástupců! Nyní si všimněme nejčastějších triků lidí, kteří nám zaklepou na dveře:

  Nejčastěji nechtějí dát smlouvu volně k dispozici. Neni přece nic snadnějšího. V klidu si přečíst smlouvu, dodatky a odkazy, zkontrolovat číslování stránek pro eliminování pozdějšího vkládání jakýchsi příloh. Podepsání dokumentů a odeslání na adresu dodavatele na náklady odesílatele. Proč se tomu tak brání prodejci? Odpověď je snadná - ztráta tlaku na zákazníka.
  Obchodní zástupce chce vidět doklady o vašich platbách - komu, kdo, kdy, osobní údaje. Nejste povini dávat komukoli k nahlédnutí jakékoliv dokumenty! Často u cílení naslepo jde o zjištění citlivých údajů. Když už podepisujete smlouvu, ověříte svou totožnost prodejci dokladem - Občanským průkazem. Pasem.
  Častou výmluvou prodejců je že jsou z daleka. To vás ale nemusí zajímat. Podepsaná smlouva se dá zaslat poštou, případně lze váš podpis úředně ověřit. Stojí to nějaký poplatek, ale oproti budoucím nechtěným výdajům za řešení nevýhodných smluv to může být pakatel.
  Prodejci tímto tvrzením podněcují zákazníka k rychlému jednání. (Tedy nezřídka zbrklému.)
  To že nesolidní prodejci mlží a používají manipulativní údaje je smutné. Mějte na paměti že prodejce je placený za prodej - ne za adekvátní rady. Mnozí prodejci se odvolávají na telefonickou zákaznickou podporu. Pročtěte si ale obchodní podmínky. Mnohdy zjistíte že vaše hovory na zákaznickou linku budou zpoplatněny podle různých tarifů. Komunikace se tak může stát poměrně nevýhodnou záležitostí.
  To se může stát i u tzv. neplacených číslech, kde vás odkáží právě na placenou "Zákaznickou podporu".
  Vždy si důkladně prostudujte s kým smlouvu uzavíráte! I zdánlivě jasný subjekt nemusí být tentýž. (Příklad: ELEKTRODODAVATEL a.s. nemusí být ELEKTRODODAVATEL s r.o. ale ani ELEKTRODODAVATEL PRODEJ a.s.!) Ve všech třech příkladech uzavíráte smlouvu s jiným subjektem, pravděpodobně s jinými smluvními podmínkami a cenami.

Ceny energií

V současné době si můžete svobodně vybrat dodavatele elektrické energie a plynu. Největšími hráči na trhu jsou dodavatelé elektrické energie:
  ČEZ a.s.
  E.ON Energie a.s.
  RWE, a.s.
  PRE a.s.
  Centropol Energy a.s.
  Bicorn s.r.o.
  Bohemia Energy entity s.r.o.
  Central Energy s.r.o.
  České Energetické Centrum a.s.
  Lumen Energy a.s.
  Optimum Trading s.r.o.
  RSP Energy a.s.
  X Energie s.r.o.
Dodavatelé plynu:
  RWE Energie a.s. (do skupiny RWE patří také: Východočeská plynárenská a.s., Severomoravská plynárenská a.s., Jihomoravská plynárenská a.s.)
  E.ON Energie a.s.
  Pražská plynárenská a.s.
  LAMA INVESTMENTS a.s.
  BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
  České Energetické Centrum a.s.
  Centropol Energy a.s.
  RSP Energy a.s.
  Lumius spol. s r.o.
  Central Energy s.r.o.
  X Energie s.r.o.
Seznam dodavatelů energií elektřiny a plynu je jen orientační. Jednotlivé ceníky a podmínky si vyžádejte na www stránkách, kontaktních místech, nebo v nezávislých porovnávačích (Existují-li vůbec nějaké.)
Porovnání cen a výběr vhodného dodavatele je nejtěžší záležitostí. Chceme-li nejnižší cenu na trhu, nastává velký problém. Téměř každý dodavatel se chlubí nízkými cenami.
Lze uvést jeden trik, který někteří prodejci používají. V době masivní reklamní kampaně stanoví velmi nízkou cenu energie. Potom se stane že u vás někdo zaklepe a nabídne vám skvělý ceník a možnost přestoupit k jinému, výhodnému dodavateli.
Ruku v ruce s touto výhodou jde i smlouva na určitou delší dobu v řádu několika let. Někdy je ve smlouvě uvedeno i nemalé penále v případě odstoupení od této smlouvy.
Na první pohled výhodná smlouva se v průběhu času ukáže v plném světle reality celkových nákladů za dané - sjednané období.
Někdy se stane že během několika měsíců, kdy máte sjednánu výhodnou fixní výši ceny za měrnou jednotku, přijde nová dodatková smlouva, nebo jiná právní forma, která původní zcela zruší, nebo zásadně pozmění.
A zde nastává další kámen úrazu.

K dobru společností prodávajících energii do domácností je možno přidat tvrzení že se jim nevyplatí podvádět zákazníka. Za většinou podvodů a nedorozumění jsou právě oni zprostředkovatelé prodeje, kteří klepou na vaše dveře s výhodnou nabídkou a motivací za každou cenu uzavřít smlouvu.

Pravidlem je že jsou vždy lépe připravení než vy! Každý poskytovatel energie přitom má kontaktní místo, nebo www stránky s formulářem se žádostí o dodávku energie. Běžné jsou bezplatná kontaktní telefonní čísla.
Můžete si svobodně vybrat a poté si někoho erudovaného pozvat do bytu k sepsání a uzavření smlouvy.

Odstoupení od smlouvy vzor:

Naše řešení - odstoupení od smlouvy CENTROPOL ENERGY a.s.:

CENTROPOL ENERGY a.s.
Vaníčkova 1594/1
400 01 Ústí nad Labem
V Ostravě dne


Věc: Odstoupení od smlouvy


Dne byla uzavřena mezi mnou Aloisem Nebelem a obchodním zástupcem společnosti CENTROPOL ENERGY a.s., IČ: 25458302 (dále jen „Dodavatel“) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (dále jen „Smlouvy“), které byly uzavřeny mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele.

Od uvedených Smluv tento den (v zákonné lhůtě) odstupuji.

Žádám Vás tímto o zastavení procesu změny dodavatele.

Současně v plném rozsahu odvolávám Plnou moc, kterou jsem udělil společnosti CENTROPOL ENERGY a.s., IČ: 25458302 dne .


S pozdravem


Alois Nebel
datum nar.: 7.2.1926
Stodolní 316
702 00 Ostrava - Moravská OstravaModře značený text upravte dle požadavků. Nezapomeňte modifikovat přesný název smlouvy! (Ten najdete v záhlaví vašich smluv.) Tento vzor smlouvy slouží k vypovězení smlouvy během zákonného termínu. Neotálejte tedy s jeho doručením dodavateli energie! Když prošvihnete zákonný termín výpovědi smlouvy, musíte postupovat dle uzavřené smlouvy, nebo příslušných zákonů.
Byl-li na vás vyvíjen nátlak při podepsání smlouvy, nejspíš se musíte obrátit na trestněprávní orgány, respektive soudit se.
Zveřejněný dokument odstoupení od smlouvy je pouze návodný, nikoliv závazná právní forma, neodpovídáme za vzniklé škody v důsledku nesprávné formulace ani jiné možné důsledky s tímto dokumentem spojované! Pro případ jistoty se obraťte na právní pomoc!
K odstoupení od smlouvy přiložte kopii smlouvy od které odstupujete. Má-li tato smlouva nějaké číslo, uveďte to i v textu odstoupení od smlouvy.
Jinak možná zjistíte že některé společnosti Vám zašlou matoucí dopis v kterém se vymlouvají na neplatnost odstoupení, neboť nebylo uvedeno číslo smlouvy od které odstupujete. Jsou to jen pokusy jak zmást zákazníka a pokus o znovuprosazení se. Nenechte se vyvést z míry a nedělejte neuvážené kroky. Některé společnosti využívající těchto triků se snaží pod tlakem termínu, dostat Vás do presu. Zbrklost, ukvapenost se opět nevyplácí. Existují i právní poradny pro spotřebitele zdarma.

Text dokumentu nesmíte nikde publikovat, veřejně šířit, ani jinak využívat bez svolení autora článku!

Text dokumentu můžete použít jednou pro vlastní soukromou potřebu, přebíráte veškerou zodpovědnost za jeho užití.
jméno CENTROP0L ENERGY a.s. v tomto dokumentu bylo použito výhradně na základě popsaného jediného konkrétního případu. Nesouvisí nijak s výší, nebo výhodností nabídky služeb tohoto poskytovatele.

Odstoupení od smlouvy vzor

Odstoupení od smlouvy - dodavatelé energií.

Co dělat když chci vypovědět smlouvu s dodavatelem energie?
Hledejte ve své smlouvě a dodatcích za jakých podmínek je to možné. Nelze měnit dodavatele el. energie nebo plynu každý měsíc. Změna dodavatele je střednědobé rozhodnutí, které musíte důkladně zvážit. Můžete si prostudovat Obchodní zákoník nebo Občanský zákoník. Obrátit se na právníka, nebo občanské sdružení, zabývající se problematikou spotřebitele.

Nezapomeňte na výpovědní lhůtu, která je obsažena v každé smlouvě.
Zde si můžete stáhnout všechny oprávněné subjekty, které vlastní licenci pro prodej elektrické energie (Ke dni 1.4.2012 350 licencí.) a plynu (Ke dni 1.4.2012 144 licencí.)

Porovnání cen elektřiny a plynu

Energetický regulační úřad uděluje licence pro prodej elektrické energie a plynu. Na svých stránkách mimo jiné varuje před podvodnými praktikami podomních prodejců energií.
Na internetu existuje mnoho pofidérních kalkulátorů výdajů za energie. Většinou se jedná o směřování zájmových skupin. Jde o lákání ke konkrétním dodavatelům.

Kde zjistím skutečné ceny a porovnání výdajů za plyn a elektřinu?

Právě vzhledem k tendenčním internetovým pábytelům je nejvhodnější variantou, kterou výhradně doporučujeme, navštívit právě porovnávač cen garantovaný regulačním úřadem.

Důležité je nespoléhat stoprocentně na tyto údaje, ale vycházet z toho že toto je nejlepší začátek. Velice vhodné je nezapomenout na časové porovnání! To znamená že zohledníme zaručené změny v různých obdobích.
Cena je dynamická a tak i v průběhu vztahu s dodavatelem se bude měnit. (Ve smlouvě toto řeší různé fixace a garance nejnižší ceny a p. - ovšem většinou něco za něco.)

Porovnávač cen

Jak? Rady odborníků z různých oblastí života.