| Hosting | sms brána | Práce | Brigády | Pneumatiky |

Jak? Často kladená otázka „Jak si s něčím poradit? Jak něco udělat? Jak se rozhodnout? Co vlastně koupit?
Za co zaplatit?“ Když dané věci nerozumím nebo se mi různí prodejci a odborníci snaží něco namluvit, doporučit svůj výrobek a pohanět konkurenční. Jak? Pokusíme se odpovědět.

Jak nenaletět při koupi nemovitosti - stavbě domu?

Bydlení je pro drtivou většinu lidí nedostupné z vlastních prostředků.

Jaká jsou reálná rizika?
Koupit dům, byt může být jednoduché - jenže...
nastěhování nemusí být po zaplacení vůbec reálné...
Svědčí o tom stovky zoufalých klientů bez střechy a finančních prostředků!


nedokončená stavba po zaplacení celé částky se může stát noční můrou... Vzhledem k tomu že je u nás známo mnoho případů, kdy lidé zaplatí za byt, dům, nebo novostavbu vysokou částku a nedočkají se korektního nastěhování, musí se soudit a ani pak se mnohdy nedočkají vrácení svých investic, popíšeme si základní praktiky, které používají stavební firmy, nebo jednotlivci k tomu, aby zákazník byl co nejvíce ždímán.

Jak je zvykem dnes tvrdit že hledat řemeslníky, nebo firmu je umění, podrobné právní analýzy hovoří o jasné jednostranné výhodnosti smluv pro stavitele - tedy vypovídají jednoznačně v neprospěch zákazníka.

Toto je jasný fakt s kterým je nutno počítat. Nyní si popíšeme nejčastější praktiky a nešvary, kterých si někdy nemusíte vůbec všimnout.

Vyhneme se popisu jasných případů, kdy stavební firma, nebo podnikavec vymámí vysokou finanční částku, nebo zálohu a potom se děje jen málo, nebo nic. Firma zanikne, jedinec se vypaří, nebo se vám naopak otevřeně vysmívá. Takové případy jsou a budou tam, kde investor přistupuje k celé věci v duchu - ono to nějak dopadne, hlavně když bude vše rychle hotovo.

Nejhorší chybou je platba peněz za nemovitost ještě před přepsáním a ověřením v katastru nemovitostí.
Nejedná se jen o koupi bytu, nebo domu, ale i stavební parcela kde vám firma bude stavět dům je mnohdy předmětem ujišťování o tom že platba je předmětem zajištění (pojistkou) pro stavební firmu, nebo banku. Různých zdůvodnění proč platit předem je mnoho. Neni je ale dobré akceptovat, neboť v sobě nesou značně vysoké riziko.
Je lepší trvat na tom, že částku zaplatíte až po převodu na vaše jméno. To lze snadno zajistit složením částky na depozitní účet. S ním pak nemůže disponovat ani jedna strana, nejsou-li splněny dohodnuté smluvní podmínky.
Na tuto formu musí přistoupit jak banka, tak stavitel nebo prodejce bytu. Když tuto formu zaplacení odmítne, určitě jděte od toho. Je to totiž nejlepší způsob jak zaplatit pro obě strany, panuje-li nějaká nedůvěra. Tato forma sice stojí nějaký poplatek bance, nebo právní kanceláři, ale neni vysoký a rozhodně stojí za to.

Jako klient developerské společnosti bohužel nemáte mnoho prostoru pro vyjednávání. Přesto ale zkuste využít při zainvestování finančních prostředků, využít jinou banku, než vám doporučuje developer. Vyplatí se to. Banka kterou si vyberete a která nemá s developerem žádný smluvní vztah, nemůže tolik zasahovat do vztahu klient - stavební firma a naopak si sama prověřuje spolehlivost developerské společnosti a to že s developerem nepodniká je pro vás velkým plusem.

Jde totiž o zainvestování vámi chybějících prostředků a ne o podnikání v oblasti stavitelské, kdy banka rozhoduje o mnoha věcech a její zajištění v případě nesplácení je mnohem markantnější, stejně tak v případě šikovně zakalkulované a mnohdy i zamaskované výsledné ceny celého produktu.

Mezi největší hloupost kupních smluv patří tzv. rezervační smlouva. Korunována bývá zaplacením rezervačního poplatku, který dokonce mnoho firem ani nevrací.

Dobře zastíraný termín dokončení stavby a předání, bývá též jednou z nejčastějších fint.
Mnoho staveb vykazuje po předání závažné vady. Při jejich reklamaci také mnohdy dochází k neuvěřitelným potížím, jednou z nejčastějších je ta, že k posouzení oprávněnosti této reklamace je přizván nezávislý expert, kterého vybere přímo stavební firma. O tom jak tato fraška dopadne neni třeba se rozepisovat.

Závěrečné shrnutí nejčastějších chytáků:

Podepsaná smlouva je neplatná (Z právního hlediska obsahuje záměrné chyby.) A peníze jsou zaplaceny...

Musíte převzít byt i když v něm shledáte závažné chyby bránící jeho řádnému užívání.

Zaplacení celé sumy před zhotovením domu/bytu a jeho převzetím.

Developerská společnost/realitní kancelář si ponechá rezervační poplatek a zdržuje realizaci podpisu dalších smluv.

Fiktivní převzetí bytu a termín uplatnění nedodělků, nebo vad.

Smluvní pokuty. (Přemrštěnost, halířové položky ze strany developera, nejasná formulace.)

Co vás časem nemile překvapí, nedáte-li si pozor:

Krátká doba na uzavření smluv. Všemožný tlak na podpis a tvrzení že je přeci vše v pořádku, tendenční vysvětlování jednotlivých bodů. Vždy se vyplatí nejprve smlouvu nechat posoudit nezávislému odborníkovi.

Nesrozumitelná záruka, nevhodně stanovené termíny na odstranění vad. (Ve výsledku si závady odstraníte na vlastní náklady, nebo zaplatíte zhotovitelské firmě např. vícenáklady, tedy odstranění vad bude na vašed konto.)

Podepíšete že byt převezmete i když v něm najdete škody nebránící jeho užívání. (Ve výsledku si závady odstraníte na vlastní náklady.)

Nejasný termín zahájení stavby, dokončení a odstranění závad. (Neni jasné zda se "dožijete" předání bytu.)

Stanovení smluvních pokut. (Vaše opožděná platba bude penalizována vysokou částkou nebo sankcí. Oproti tomu stavitel bude počítat drobné, když se opozdí postup prací, nebo dokončení díla.)

Případná změna vnitřní plochy bytu nemá vliv na konečnou kupní cenu. (Za původní cenu dostanete menší byt.)

Může se zdát že některé věci se vás netýkají, ale až u soudu mnohdy zjistíte jak mizivé máte šance na vrácení vložených investic. Zásadním doporučením je - nenechat se tlačitr do podpisu smlouvy. A smlouvu si nechat upravit u dobrého právníka a poté ji přinést k developerovi, nebo prodejci.
Když nepřistoupí na solidnější formu téže smlouvy, nezbývá než hledat jinde. Pozdější rozčarování a starosti, nestojí totiž za to.
Mějte na paměti že prakticky všechny smlouvy jsou pro vás nevýhodné, nesolidní a některé doslova riskantní. Proto se nenechte dotlačit k rychlému jednání, ale důkladně zvažujte.
Špatný stav zákazník - stavební firmy už trvá příliš mnoho let na to aby člověk mohl doufat ve zlepšení a lepší konkurenční prostředí. Proto buďte ostražití. Hodně štěstí.

Investice českých domácností (2008)

Netermínované vklady 471 700 000 000Kč
Stavební spoření 383 400 000 000Kč
Termínované vklady 279 800 000 000Kč
Podílové fondy 267 800 000 000Kč
Životní pojištění 198 700 000 000Kč
Penzijní připojištění 162 700 000 000Kč
Vklady v cizí měně 54 500 000 000Kč
Přímé investice do cenných papírů zhruba 25 000 000 000Kč
Peníze držené doma 6 000 000 000Kč

Zdroj: analýza úspor a zadluženosti domácností Českého statistického úřadu

Jak.ill.cz

Jak? Rady odborníků z různých oblastí života.