| Hosting | sms brána | Práce | Brigády | Pneumatiky |

Jak? Často kladená otázka „Jak si s něčím poradit? Jak něco udělat? Jak se rozhodnout? Co vlastně koupit?
Za co zaplatit?“ Když dané věci nerozumím nebo se mi různí prodejci a odborníci snaží něco namluvit, doporučit svůj výrobek a pohanět konkurenční. Jak? Pokusíme se odpovědět.

Jak dodržet pitný režim nejen na pracovišťi?

Pitný režimNeni to nic těžkého,

ale i zde platí že nic se nemá přehánět. Dnes si může každý člověk přibalit plastovou láhev libovolné velikosti s kterou je možné cestovat a doplňovat tak potřebné tekutiny během dne.

Než se podíváme, kolik tekutin má dospělý člověk, nebo dítě vypít, podívejme se na né příliš známá rizika pití různých tekutin.

Při nedostatku tekutin se ozve žízeň. To je signál, který nás nutí napít se. Ovšem tento signál je stejně tak opožděn, jako signál o plnosti - cca 20 a více minut po tom co je člověk nasycen - dostaví se pocit najedení.
Když vyšle převážně v letních měsících organismus signál o tom že se mu nedostává tekutin, může být pozdě, např. při těžké fyzické práci, při prudké změně teplot prostředí (přechod z/do klimatizované místnosti), potom je možné zaznamenat následky signalizované nejčastěji bolestí hlavy, únavou, pocitem sucha v ústech, malátností.

Málo lidí zná fakt že na přílišné pití vody lze i zemřít. Po vypití např. dvou litrů vody najednou, nebo v rychlém sledu, následuje částečná dušnost, jako při zadýchání, dostaví se obrana organismu - kýchání a zvracení. Nebezpečnější však může být postupné nadměrné pití. V organismu totiž dochází k zavodnění s možným důsledkem následné smrti, kdy dojde k tzv. utopení či otravě buněk vodou. Nastává pak prudký pokles sodíku v krvi – tzv. hyponatremie – která může být až smrtelná.

Jeden tlustý muž se v létě chladil pitím vody. Za 24 hodin vypil celkem 10 litrů vody a následkem toho zemřel. Když vezmeme v úvahu jeho vysokou tělesnou hmotnost, lze předpokládat že u průměrného člověka stačí k zavodnění organismu s následkem smrti méně tekutiny než je 10 litrů.

Jaký pitný režim tedy dodržovat?

Především u starých a sklerotických lidí je těžké správný pitný režim dodržet, neboť mají menší potřebu pití a tím si mnohdy nevědomky škodí.
Dehydratace zvyšuje riziko svalových křečí, vyčerpání horkem, úžeh mnohdy nastává srdeční kolaps.

Velice špatný pitný režim bohužel pozorujeme i u dětí. Nejedná se o nesprávné množství, ale nevhodné návyky, pramenící z péče rodičů.

Patříte-li mezi sportovce a milovníky pohybu, zvláště v létním a horkém prostředí před výkonem se dobře hydratujte. Nedostatek vody může způsobit vyčerpání a kolaps. Ovšem nezapomeňte jak už bylo zmíněno, že stejně nebezpečné a dokonce život ohrožující může být "přepití" se vodou při fyzické námaze.

Jaké nevhodné návyky se odnaučit?

Odborníci začali doporučovat, aby se lidé při sportu či v horkém prostředí, kdy tělo potřebuje pro ochlazování a pocení větší objem tekutin, důsledně hydratovali. Jenže ve sdělovacích prostředcích už bohužel uniklo, že nejvhodnější nápoj k hydrataci organismu je pitná voda. "Obyčejná" pitná voda bez příměsi chloru, solí a s obsahem minima minerálů.

Jaký je nejvhodnější pitný režim?

Podle výzkumu lékařů se mají vypít každou hodinu dva až tři šálky vody, při velkém horku a vysokém výkonu o něco víc. Ale nikdy neni dobré vypít najednou obrovské množství vody. Vyklopit do sebe například litr vody najednou zvyšuje riziko zdravotních komplikací.

Neperlivá voda je jak už bylo zmíněno, nejlepším řešením pro doplnění tekutin v těle. Další alternativou, která má být však méně častá, je přírodní, nebarvený džus, bez konzervačních látek, nejlépe zředěný dle obsahu sacharidů a hustoty složení na poměr 2:1. Velmi vhodné jsou i zeleninové šťávy a slabé, neslazené čaje (v horkém období studené).

Nevhodné je trvalé pití bylinných čajů. Ty při denním pití již při pozdějším výskytu onemocnění většinou neúčinkují.

Co je dobré vědět?

Maximální množství přijímaných tekutin u dospělého člověka by neměl přesáhnout 4 litry

Dospělý člověk vyloučí denně cca 2,5 litru vody dýcháním, pokožkou, stolicí a močí.

Cca 0,4l vody se v těle vytvoří metabolickou činností.

Voda vázaná v potravě tvoří podíl cca 900 ml

Cca 1,5 litru vody je třeba dodat do organismu pitím.

Maximální hranice 4 litry vody denně platí jen v extrémně horkých dnech a velké fyzické zátěži organismu!

Nadbytkem vody v organismu dochází k přetěžování ledvin a srdce.

Tělu škodí slazené limonády, kolové nápoje, energetické nápoje, ochucené minerální vody, nektary, umělá sladidla a barviva.

Některá umělá sladidla navozují chuť k jídlu.

Oxid uhličitý spolu s ochucovadly poškozuje zubní sklovinu.

Kofein působí močopudně.

Kyselina fosforečná zvyšuje ryziko osteopoprózy.

Závažná zdravotní ryzika přináší překročení denní dávky umělých sladidel nad 50g. (To je množství obsažené v 0,5l běžné limonády.)Jaký je pitný režim v práci?


Ochranné nápoje zdarma na pracovišti se poskytují v tzv. horkých provozech.
Přesný výčet je uveden v nařízení vlády z roku 2001.

Jedná se například o svářeče, lakýrníky, řidiče autobusů a nákladních vozidel, pekařů, slévačů, dělníků v zemědělství, kovoprůmyslu, ale také prodavačů v hojně navštěvovaných prodejnách.

Mnoho zaměstnavatelů instaluje na pracoviště barely s vodou - pitné stojany. Ty bohužel v některých případech jsou pouze doplňovány barely s vodou a neni dbáno o jejich údržbu a sanaci.

Je proto nutné ze strany zaměstnavatele dbát na hygienické prohlídky těchto zařízení a nejméně 4x do roka je nechat vyčistit a odborně dezinfikovat.
Uvnitř přístroje se totiž mohou tvořit řasy, množit bakterie a kontaminovat pitnou vodu.

Za správné vyčištění barelů ručí sám výrobce. (Dodavatel vody.) Otevřený barel by měl být dle podmínek spotřebován do tří dnů. Ve vhodných podmínkách vydrží až 2 týdny. V uzavřeném stavu by měl být skladován nejdéle do data uvedeného na obalu.

Nápojový stojan nesmí být umístěn na slunci a v prostředí chemicky závadném.

Jak.ill.czDotaz: Kde najdu plné znění vládního nařízení?

Zde je:

Vláda nařizuje podle § l33a odst. 6 a § 134c odst. 7 a k provedení § 134 písm. a) až c) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

§ 1 Ochranné nápoje

(1) K ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem se poskytují zaměstnancům ochranné nápoje. Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné.

(2) Ochranné nápoje se poskytují a) při práci vykonávané za podmínek, kdy tepelná zátěž z pracovního prostředí spolu s fyzickou zátěží vede ke ztrátě tekutin zaměstnance potem a dýcháním vyšší než 1 litr za směnu; b) na venkovních pracovištích a při obsluze venkovních strojů včetně dopravních prostředků, jejichž kabiny nejsou vybaveny účinným klimatizačním zařízením, jestliže teplota vzduchu na pracovním místě po dobu přesahující polovinu směny se rovná nebo je vyšší než 28°C; c) na pracovištích s teplotou 4°C a nižší.

(3) Ochranné nápoje podle odstavce 2 písm. a) a b) se poskytují v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin ztracených za směnu potem a dýcháním. Na pracovištích uvedených v odstavci 2 písm. c) se poskytují teplé nápoje v množství alespoň půl litru za směnu.

(4) Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí překročit 1 hmotnostní procento; nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol.

Jak? Rady odborníků z různých oblastí života.