| Hosting | sms brána | Práce | Brigády | Pneumatiky |

Jak? Často kladená otázka „Jak si s něčím poradit? Jak něco udělat? Jak se rozhodnout? Co vlastně koupit?
Za co zaplatit?“ Když dané věci nerozumím nebo se mi různí prodejci a odborníci snaží něco namluvit, doporučit svůj výrobek a pohanět konkurenční. Jak? Pokusíme se odpovědět.

Jak vybrat advokáta

Advokáta lze vybrat nejlépe podle jeho erudovanosti a zaměření. Volíme proto dle oboru především zaměření na občanské právo, obchodní právo. Dále pak dle tohoto seznamu odborností:

občanské právo, bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ), dědické právo, bankovní právo, kapitálové trhy, finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně, investice (investiční bankovnictví), obchodní společnosti, družstva, devizové právo, lidská práva a svobody, celní právo, ústavní právo, obchodní právo, e-commerce, licenční smlouvy, franchising, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, mediální právo, ochrana osobnosti, mezinárodní právo veřejné, mezinárodní právo soukromé obchodní právo mezinárodní, práva z přepravy (CMR), pracovní právo, ochrana hospodářské soutěže, zdravotnické právo, živnostenské právo, přestupkové právo, stavební právo, sociální a důchodové zabezpečení, cizinecké právo, azylové právo, výkon rozhodnutí, exekuce, správní právo, veřejné zakázky, rozvody, společné jmění manželů, rodinné právo, výchova, výživné, hospodářské trestné činy, trestné činy mladistvých, trestní právo, dopravní trestné činy, telekomunikační právo, energetika, pojišťovací právo, pozemkové právo, lesní právo, vodní právo, právo životního prostředí, právo ozbrojených složek.

Nevíte-li si rady, obraťte se na sdružení právníků, nebo advokátní kancelář, kde najdete více odborností pod jednou střechou.
V oblasti spotřebitelského právního problému se můžete obrátit též na znalce pro vypracování nezávislého posudku, (při vadě výrobku) nebo o radu na několik občanských sdružení (neziskových organizací), která pomáhají bránit se postiženým spotřebitelům.

Seznam registrovaných advokátů

Vyberte si ze seznamu advokátů podle města působnosti, odbornosti nebo individuálních preferencí. Pro zobrazení kontaktních údajů klikněte na jméno advokáta - advokátní kanceláře.

Než budete uvedené advokáty kontaktovat telefonicky, ověřte si prosím platnost a správnost (aktuálnost) tel. kontaktů z více zdrojů.
Za správnost a především aktuálnost v tomto případě (převzetí údajů od druhých stran) Jak.Na1.cz neručí. (viz. datum poslední aktualizace.)


ADVOKÁT EX OFFO
Advokát ex offo je ustanovený soudem z úřední povinnosti (ex officio).
Máte na něj nárok v případě, že je vaše sociální situace tak špatná, že si nemůžete dovolit právní zastoupení, nebo pokud zákon stanovuje, že právní zastoupení je bezpodmínečně nutné.

Advokát ex offo vás bude zastupovat zdarma, případně za sníženou odměnu, pokud o toto soud pořádáte.
O ustanovení advokáta ex offo musíte požádat soud, avšak výjimku tvoří trestní řízení, v němž v případech tzv. nutné obhajoby vám může být advokát ustanoven, i když o něj žádat nebudete.


Jak? Rady odborníků z různých oblastí života.