| Hosting | sms brána | Práce | Brigády | Pneumatiky |

Jak? Často kladená otázka „Jak si s něčím poradit? Jak něco udělat? Jak se rozhodnout? Co vlastně koupit?
Za co zaplatit?“ Když dané věci nerozumím nebo se mi různí prodejci a odborníci snaží něco namluvit, doporučit svůj výrobek a pohanět konkurenční. Jak? Pokusíme se odpovědět.

Jak pečovat o lithiové baterie
(LiOn LiNiCoMn LiFePO4 LiMnO2 LiPol)

Nejprve stručně o struktuře baterie. Baterie je tvořena anodou která je vyrobena z uhlíku, katoda je oxid kovu a elektrolyt je lithiová sůl v organickém rozpouštědle. Baterie tedy logicky funguje jako chemický proces. Z toho plyne i nutnost dodržování zásad a pravidel pro nabíjení a vybíjení.
Baterie jako taková dokáže během krátké doby vydat velké množství proudu. To je ale jev nežádoucí při kterém (zkrat) může dojít k explozi celé baterie. Ta je proto vybavena ochraným pouzdrem které umožňuje perforaci v žádaném směru.
Aby k tomu nemohlo dojít je uvnitř každé prodávané baterie čip, který hlídá stav a kontroluje průběh nabíjení celku baterie i jednotlivých článků baterie.
Další funkcí čipu je záznam nabíjecích cyklů - počtu, délky nabíjení, přerušení nabíjení, použití nevhodného zdroje nabíjecího proudu a p.
Pro servisní středisko je tento čip zdrojem informací o tom jak s baterií bylo zacházeno. Jaká je její životnost i kolik cyklů baterie absolvovala za celou dobu.
Zákazníci se nejčastěji ptají na životnost LiOn baterie. Ta je dána zacházením a péčí o baterii. Drtivá většina značkových výrobců baterií udává počet nabíjecích cyklů během kterých neklesne kapacita baterie pod 95% na 500. V podstatě je tato garance jakoby 100% kapacity ale v důsledku rozkolísání kapacit jednotlivých článků z kterých je baterie složena dochází k této odchylce.
V praxi u elektrokol prodávaných v e-shopu EKO.Na1.cz to znamená 40 000 ujetých km. Většina cyklistů ujede tuto vzdálenost za 8-10 let. Jsou ale i zdatnější, kteří shodně tvrdí že nepociťují žádný úbytek kapacity vzhledem k dojezdu u nového elektrokola a současného stavu. Lithium iontové baterie nemají téměř žádné samovybíjení (do 5 %). Životnost LiOn baterií je dle provozních podmínek a vhodného skladování cca 2 000 nabíjecích cyklů. To je u elektrokol cca nad 160 000 km
Pro zajímavost. Obdobné LiOn baterie u kardiostimulátorů mají garanci 15 a více let.

Jaké existují lithiové baterie?

Nedalo mi to a hledal jsem informace nejen u výrobců (viz. jiné články) baterií. Rozjel jsem se do Otova u Domažlic a Přibyslavic u Čáslavi.
Výsledkem bylo že jsem si odtud přivezl dvě odlišné horniny, shodně obsahující tzv. trifylín - LiFe(PO)4. Mezi největší známá naleziště trifylínu ovšem nepatří ČR ale Brazílie a Čína.
K různým názvům baterií bych nyní byl vcelku rezervovaný až lhostejný. Jako zákazník bych se řídil těmito pojmy:

 • Lithiová baterie (jako základní rozlišení plně postačuje.)
 • Kapacita baterie (Tedy nejpodstatnější údaj pro spotřebitele.)
 • Hmotnost baterie (Bývá v důsledku použité technologie odlišný - LiOn LiNiCoMn LiFePO4 LiMnO2)
 • Výrobce baterie. Evropští výrobci používají nejčastěji články Panasonic a Samsung. (KTM, Gepida, BBF)
 • Za kvalitu a design se platí vyšší cena.

 • Zásady pro použítí baterií
  (LiOn LiNiCoMn LiFePO4 LiMnO2 LiPol)

  Protože je existence elektrokol u nás poměrně nový fenomén, (psáno v roce 2012) stává se že dokonce ani prodejci nevědí základní věci o údržbě a případných opravách baterií. Jeden příklad za všechny - Přišel k nám zákazník s poškozenou baterií. Prý mu ji nechtěl prodejce v Hradci Králové reklamovat. Provedl na ni opravu a byla prý dobrá. Bohužel faktem je že lithiové baterie jsou dosti reaktivní z hlediska chemické reakce a citlivosti na vzduch a vodu, tedy i vlhkost.
  Pravděpodobně si někteří lidé vůbec neuvědomují že články baterie jsou hermeticky uzavřené v obalu který jednotlivé články chrání proti vnějším vlivům.
  Při neodborné manipulaci, nebo dokonce rozebírání, pájení a jiným neodborným zásahům může snadno dojít k celkovému znehodnocení, požáru, případně i explozi! K tomu právě došlo u této baterie (viz. foto v jakém stavu byla po opravě od prodejce).

  Prasklý plast baterie, neodborný zásah do baterie

  Baterie při nabíjení explodovala. Lithium má většinou stříbrně matný nebo lesklý povrch (záleži od roztoku v kterém je uchováváno). Při styku se vzduchem ihned reaguje - zčerná a ztratí své vlastnosti. Přitom se uvolní velké množství tepla. Proto může dojít ke vznícení obalu baterie nebo tavení a hoření plastu, případně explozi uvolněných plynů, dalších látek a sloučenin.

  Dodržujeme tedy tyto zásady pro bezpečné provozování lithiových baterií:

 • Používáme jen nabíječky dodávané k danému typu baterie.
 • Nepoužíváme rychlonabíječky, neni-li to přímo uvedeno v návodu jako možné.
 • Baterii nikdy nerozebíráme! Odevzdáme ji po konci životnosti prodejci k likvidaci, nebo na smluvní sběrné místo.
 • Při extrémních podmínkách (chlad, horko) baterii před nabíjením necháme aklimatizovat na potřebnou dobu.
 • Nepoužíváme-li baterii, pečujeme o ni dle dodávaného návodu. Obvykle ji dobíjíme jednou za dva až tři měsíce.
 • Baterii zbytečně nepřetěžujeme.


 • Lithiové baterie - celoroční údržba

  Jak již bylo uvedeno, většina výrobců garantuje min. 500 nabíjecích cyklů. Co je jeden nabíjecí cyklus? Je to nabití lithiové baterie z nulové kapacity na 100%. Jak již bylo řečeno, lithiovou baterii nenecháváme zcela vybitou, ani nečekáme zbytečně na dosažení jejího minima. Nabíjíme ji vždy při každé možné příležitosti.
  Co to znamená v praxi? Jezdíme na elektrokole do práce. Cesta tam a zpátky nám vezme 25% kapacity baterie. Po každé jízdě ji doma nabijeme. Když baterii během týdne 5x nabijeme, můžeme již čtvrtý den konstatovat že nastal jeden dokončený cyklus chápaný a garantovaný výrobcem. Na konci týdne je tedy do čipu baterie zapsáno cca 1,2 cyklu.

  Jak pečovat o lithiové baterie v běžných provozních podmínkách?

  Jak již bylo naznačeno, snažíme se lithiové baterie co nejdříve nabít. To platí především při jejich úplnému vybití.
  Lithiové baterie nikdy zbytečně nenecháváme vybíjet do nulové kapacity. Po každé jízdě ji připojíme na nabíječku.
  Ideální stav je lithiovou baterii po každém použití nabít na maximální kapacitu (Tento stav signalizuje nabíječka.).
  Méně vhodné je pro lithiovou baterii přerušované nabíjení. Nedokončíme z nějakého důvodu nabíjení LiOn baterie. Je to ale pro LiOn baterie vhodnější než ji zcela vybít.
  Nikdy lithiové baterie nenecháváme záměrně vybít do nulové kapacity jak nám to kdejaký chytrolín poradí! Optimální stav pro lithiové baterie je plně nabitá kapacita. Stále jde o chemický proces v kterém vítězí právě tento stav. Nikoli stav baterie 0V! Záměrným vybíjením baterie nic nezískáte. Lithiová baterie nemá paměťový efekt. Kapacitu ztrácí pouze do 5% v průběhu stovek nabíjecích cyklů.
  Tento fakt se dá demonstrovat i na navigacích s lithiovými bateriemi. Lidé kteří navigaci používali denně, nemají problém s baterií v navigaci ani po 6-ti letech.
  Ti kteří navigaci používali jen o dovolených a vyjimečně, navigaci nenabíjeli a ta se díky vlastnímu odběru proudu i ve vypnutém stavu rychle vybila, konstatují že jejich baterie v navigaci vydrží stěží 5 minut bez vnějšího zdroje. Je to způsobeno zcela nevhodným režimem, kdy většinu dnů byla lithiová baterie navigace zcela vybitá.

  Jak pečovat o lithiové baterie v těžkých provozních podmínkách?

  Léto

  Chráníme lithiové baterie před účinkem přímého slunce. Baterie jsou kvůli chlazení umístěny v aluminiovém pouzdře které odvádí teplo. Nikdy ale lithiové bateriue nenecháváme na přímém slunci - zaparkované elektrokolo. Neni-li vyhnutí, přehodíme přes baterii nějaké stínění - ošacení, karton a p. Na slunci může stoupnout teplota uvnitř baterie až přes 60°C. To je nežádoucí jev kterému musíme vhodně zabránit. Za jízdy je baterie dostatečně chlazena vzduchem a dosahuje běžných provozních podmínek.
  Snažte se proto vyvarovat všem extrémům které neblaze působí na součástky. Jsou známy případy kdy vášnivý rybář nechal za parného léta kolo na plném slunci a ryby mu vyplašila explodující duše ve spuchřelém plášti kola.

  Zima

  V zimě mnoho lidí na elektrokolech nejezdí, ale najdou se i tací. Lithiové akumulátory v automobilech (ELEKTROMOBIL, PRACOVNÍ STROJE A P.) jsou proti chladu izolované, ale vyplatí se parkovat auto na místech kde se teplota udržuje nad 0°C.

  U elektrokol je nezbytně nutné baterii vyjmout z nosiče nebo rámu a uchovat ve vytápěných prostorách, neni-li možné elektrokolo parkovat ve spolehlivě temperovaných prostorách.

  Z praxe zákazníků se nejvíce osvědčilo u lidí kteří jezdí celoročně na elektrokole do práce, po příjezdu baterii přemístit do temperovaných prostor (skříňka) a o svačině umístit v ideálním případě na nabiječku.
  Většina lidí jezdících v mrazivém počasí si na baterii vyrábí izolační povlak z textilních materiálů s pěnovou hmotou jako izolant.
  Pro uplatnění záruky na lithiovou baterii je potřeba dodržet provozní podmínky dle návidu výrobce - prodejce.
  Na to je potřeba pamatovat.

  Autor článku o lithiových bateriích Autor článků o bateriích.

     je propagátorem nových technologií. Mezi jeho nejoblíbenější moderní výrobky patří roboti, akumulátorové inteligentní sekačky na trávu, elektromobily a elektrická kola.
  Je prodejcem elektrokol, baterií a příslušenství. Má zkušenosti s opravami baterií, kol, elektrokol, zahradní techniky a motorových pil.


  elektrokola - baterie - servis - KTM, e-totem, Gepida, Lovelec a další

  Nacházíte se v rubrice AUTO MOTO.

  Jak? Rady odborníků z různých oblastí života.